Forandringspilot - Lervangen 39 - 7120 Vejle Øst - tlf. 21 62 03 59 - CVR 13640602

 

 

 

Målet er at frigøre potentialet

 

Når du prøver at undgå at blive ramt af krisen eller når du forsøger at indrette en stressfri virksomhed. så sætter du i virkeligheden fokus på det gerne vil undgå. Og når du gør det kan det blive endnu sværere at opnå de positive mål for virksomheden.

 

Noget af energien og opmærksomheden vil uundgåeligt blive deponeret i tanker og overvejelser om det I gerne vil undgå. Sådan er det for dig og sådan er det også for dine medarbejdere og kolleger.

 

Selvfølgelig virker krisehåndtering, stresscoaching eller anti-mobbe indsatsen, men det betyder at fokus i perioder flytter væk fra udviklingen af virksomhedens kerneområder - der kommer kort sagt til at mangle energi og overskud til at skabe vækst og til at være kreativ, innovativ og åben for mulighederne.

 

Når du begynder at fokusere på det du gerne vil opnå i stedet for på de negativ ting som du gerne vil undgå, vil der naturligvis være nogen, som vil stille kritiske spørgsmål om hvordan du så vil gøre noget ved problemerne.

 

Svaret på dette spørgsmål kræver at vi først kommer ind til kernen af det som skaber et vinderhold. Selvom mål som vækst og overskud også er helt naturlige og meget afgørende mål for vinderholdet, så er de alligevel ikke kernen i vinderholdet strategi.

 

Kernen i vinderholdet

 

Udgangspunktet for vinderholdets strategi er overbevisningen om at holdets resultater er produkt af medlemmernes resultater. Og derfor er det afgørende for et vinderhold, at  der skabes nogle rammer og arbejdsformer, som får holdets medlemmer til at udfolde deres fulde potentiale.

 

Hvordan skabes et vinderhold

 

Vi kan jo starte med at svare på spørgsmålet fra før - og svaret er indlysende enkelt:

 

Hvis vi kan sikre at problemerne ikke opstår, så behøver vi ikke at bruge energi på at løse dem - og så kan vi bruge energien på at få virksomheden til at blomstre.

 

Vi skal altså kort sagt skabe nogle rammer, hvor stress, mobning, udbrændthed m.v. ikke opstår - eller i hvertfald hvor den slags hører til sjældenhederne - så har vi skabt basis for mere energi og overskud.

 

Og hvis nu vi er heldige og disse nye rammer også styrker kreativiteten samt innovations- og samarbejdsevnen - så vil vi jo næsten få udvikling og vækst foræret.

 

Endnu bedre bliver det hvis disse rammer også giver mennesker mulighed for at udfolde glæde og samtidig gør dem trygge, forandringsparate og fylder dem med selvværd.

 

Utopisk? Nej for det er netop essensen i hvad der sker, når du skaber et vinderhold.

 

Rejsen mod vinderholdet

 

Når mennesker er i stand til vedvarende at bevare en positiv tilstand, hvor de ser muligheder, er kreative og er innovative - og hvor positive følelser som glæde, selvværd og mening med livet dominerer - vil der blive frisat ekstra ressourcer i form af energi, overskud og kompetencer. Desuden vil den fysiske trivsel og sundhed blive forstærket i disse omgivelser, da kroppen også reagerer positivt på glæde og et værdsættende miljø.

 

Rejsen mod målet må nødvendigvis ske i flere trin eller niveauer, for det handler bl.a. om og at bryde vaner og indlære nye kompetencer. Men først fremmest handler det om at alle bliver bevidst på et dybere plan. Bevidst om egne tilstande og om hvordan negative tilstande ændres til positive.

 

Niveau 1

 

Det første niveau skal inspirere og skabe grundlæggende erkendelser på vinderholdet - vanetænkning og begrænsende overbevisninger skal udfordres og der skal etableres en platform for at tilføre ny indsigt og nye kompetencer.

 

Læs mere om niveau 1...

 

Niveau 2

 

Det næste niveau skal bibringe holdets medlemmer en række nye indsigter og kompetencer og udvikle holdets nye platform.

 

Læs mere om niveau 2...

 

Niveau 3

 

Sidste niveau skal sikre at den nye platform, de nye indsigter og kompetencer integreres i holdets daglige aktiviteter og i virksomheden. Der startes og vedligeholdes desuden en læringsproces, som sikrer at også nye erfaringer fra de daglige udfordringer løbende integreres i vinderholdets fælles base af indsigter og kompetencer.

 

Læs mere om niveau 3...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Vinderholdet består af unikke og hele mennesker, som udfolder deres fulde potentiale

 

Vinderholdet samarbejder med

ligeværdige partnere,

både internt

og eksternt

 

 

Vinderholdet rummer forskelligheden, og værdsætter at mennesker viser

hele deres potentiale 

 

 

Vinderholdets fælles sprog er ikke-voldelig-kommunikation

 

Vinderholdets vækst skabes af glade mennesker, der har energi, overskud og selvværd