Forandringspilot - Lervangen 39 - 7120 Vejle Øst - tlf. 21 62 03 59 - CVR 13640602

 

 

 

Niveau 2 - kompetenceudvikling

 

Dette niveau skal bibringe holdets medlemmer en række nye indsigter og kompetencer og udvikle holdets nye platform.

 

Det er derfor vigtigt at der på dette niveau er 100% fokus på at blive bevidst om de eksisterende vaner og mønstre hos sig selv og på holdet.

 

Når bevidstheden har bundfældet sig skal fokus rettes mod at opbygge nye kompetencer, som kan hjælpe til at skabe nogle nye og frugtbare mønstre, der åbner op for at holdets medlemmer kan udfolde deres fulde potentiale.

 

Der arbejdes desuden med ikke-voldelig-kommunikation og med andre kompetencer der understøtter opbygning af sunde relationer internt på holdet og i forhold til kunder, samarbejdspartnere m.fl.

 

Den røde tråd i alt dette er en større bevidsthed om egne mentale, biologiske og følelsesmæssige tilstande og på kompetencer, som kan hjælpe med til at flytte holdets energi over i positive, kreative og sunde tilstande.

 

Eksempel på gennemførelse af niveau 2:

 

Workshop

 

Afvikles fx. på Centerbakken Kursus & Konferencecenter i Vejle

 

Deltagerantal 12 - 25 personer*) ved andre antal se nedenfor

 

Hver deltager udfylder et spørgeskema inden workshop'en . 

 

Dag 1

 

Formiddag       

 

  • Vanemønstre, tanker, følelser og biologi.
  • Bevidsthed, relationer og forandringer.
  • Vinderholdets anatomi.

 

Eftermiddag

 

  • Vinderholdet - platform & værktøjskasse

 

Aften (dag 1): Temaoplevelse med opfølgning

 

Dag 2

 

Formiddag

 

  • Vinderholdet - implementering i hverdagen

 

Eftermiddag

 

  • Forandringspiloten - kompetence, balance og trivsel

 

Workshop'en følges med op af en udviklings- og sparringssamtale - varighed 50 min. - med hver af deltagerne.

 

Dette afvikles i virksomheden og på udvalgte dage.

 

Hvis holdstørrelsen (teamet, afdelingen eller virksomheden) er mindre end ca. 10-12 eller større end 25 personer, anbefales det, at for­løbet i stedet gennemføres med afsæt i en nærmere analyse af forholdene, hvorefter der laves en særlig aftale/et særligt program.

 

Hvis det skal lykkes at integrere de nye kompetencer og indsigter i hverdagen er det vigtigt at niveau 3 også gennemføres, enten af virksomhedens egne medarbejdere eller i form af projektforløb med ekstern støtte

..............Læs om niveau 3...>>

 

 

Ring eller mail for at aftale et afklaringsmøde...>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Vinderholdet består af unikke og hele mennesker, som udfolder deres fulde potentiale

 

Vinderholdet samarbejder med

ligeværdige partnere,

både internt

og eksternt

 

 

Vinderholdet rummer forskelligheden, og værdsætter at mennesker viser

hele deres potentiale 

 

 

Vinderholdets fælles sprog er ikke-voldelig-kommunikation

 

Vinderholdets vækst skabes af glade mennesker, der har energi, overskud og selvværd