Forandringspilot - CVR 13640602

info@forandringspilot.dk - tlf. 21 62 03 59

Lervangen 39- 7120 Vejle Øst

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovativ og dedikeret ildsjæl

- som brænder for at nå resultater på højt niveau

 

Engagementet er dybt og jeg brænder for at inspirere mennesker og virksomheder til at bryde med deres vante opfattelser, så de kan udfolde deres fulde potentiale.

 

Jeg betegner mig selv som en lidenskabelig formidler af viden, indsigt og erfaring om nytænkning, forandring og udvikling - og det er også den feedback, som jeg får fra de mange mennesker, som jeg allerede har arbejdet med.

 

Jeg er dedikeret til at udvikle og videregive effektive værktøjer, der kan fremme udviklings- og forandringsprocesser for virksomheder og enkelt-personer.

 

Mit virke er funderet på en "integrativ" tilgang, hvor jeg bruger den indsigt og erfaring jeg har tilegnet mig om kognitive metoder, transaktionsanalyse, positiv psykologi, IVK (ikke-voldelig-kommunikation), NLP, coaching, forandring m.m.

 

Ligeledes trækker jeg på den indsigt og erfaring, som min mangeårige erhvervs-

karriere har givet mig. Det er herfra min store erfaring med ledelse, forandrings-

processer og coaching - såvel på det forretningsmæssige, organisatoriske som

det personlige plan - stammer.

 

Endelig "integrerer" jeg en masse af den indsigt, som jeg har fået via de mange

forskere, livskunstnere og andre livskloge mennesker, som har inspireret mig

undervejs på min egen "udviklingsvej".

 

Jeg har i øvrigt arbejdet med innovative udviklingsprocesser i mere end 27 år,

bl.a. som leder, konsulent, selvstændig og formidler.

 

Dette og så den nye inpiration og forståelse, det giver dagligt at arbejde med

virksomheders og menneskers udvikling, indgår i min "arbejdsplatform". Og så-

ledes også, når jeg udmønter det lærings- og forandringskoncept, som jeg kalder "Vinderholdet".

 

Vinderholdet, retter sig mod virksomheder, som ønsker at skabe en sundere og

mere succesfuld vækststrategi, og hvor stress, sygefravær og konflikter er sjældne, mens trivsel og kreativitet er fremherskende - dette betyder langt bedre resultater.

 

Dette udmøntes på flere niveauer - således opnås der, både på det strategi-ske/organisatoriske plan, på det opgavemæssige plan (afdeling/team/gruppe) og på det individuelle plan (medarbejdere/ledere), en langt højere grad af opmærk-somhed, åbenhed og innovationsevne.

 

Et af grundelementerne i vinderholdet er selvudviklingskonceptet "Forandrings-

pilot", der retter sig mod den enkelte, og som sætter ledere og medarbejdere i

stand til at "reframe" og handle på nye og mere konstruktive måder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil

Kaj Bach Petersen

 

BSc E.Eng (E/M) - Danmarks Ingeniørakademi, 1983

GCBA - Copenhagen Business School, 1988

 

Deltager bl.a. aktivt i følgende erhvervsnetværk:

 

 

             BRIC-Denmark                Virksomhedsnetværket  

 

 

 

<<  Retur til Kontaktside klik her

 

        Profilbrochure i pdf kan hentes her ...

 

 

Eksempler på kursus-/uddannelsesforløb 

fra de seneste 10+ år  - emne & år:

 

Den lærende organisation, Strategi & Coaching

- Strandgaard Gruppen, 1999  

 

Team- og værdibaserede organisationer - Strandgaard Gruppen, 1999

 

Ledelse & Ledelsespsykologi (m/ DiSC) - Tack Training, 2002

 

Strategi & Forandring - Center for Underleverandører m.fl., 2005

 

NLP, Ledelse & Coaching - HR-Training, 2008

 

 

 

Til forsiden

 

Vinderholdet.dk

 

 Fremtidsprocessen.dk